استانداری گلستان
پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان > نسخه قابل چاپ > بازدیدکارشناسان وزارت کشور واستانداری به منظور بررسی مشكلات موجود در سواحل استان
صفحه نخست > اخبار / اخبار ویژه > بازدیدکارشناسان وزارت کشور واستانداری به منظور بررسی مشكلات موجود در سواحل استان

بازدیدکارشناسان وزارت کشور واستانداری به منظور بررسی مشكلات موجود در سواحل استان


15 شهریور 1399. نويسنده: کارشناس

بازدیدکارشناسان وزارت کشور واستانداری به منظور بررسی مشكلات موجود در سواحل استان

به منظور بررسی مشكلات موجود در سواحل استان،نماينده وكارشناس ستادساماندهي امورسواحل وزارت كشور به همراه كارشناس مربوطه اداره کل اموراجتماعی وفرهنگي استانداری و روسای کمیته های ۹ گانه صبح امروز درشهرستان بندرگز از قسمتهای مختلف سواحل این شهرستان بازدید و در راستای طرح سالم سازي سواحل، امکانات و کمبودها را. مورد بررسی قرار داده و درخصوص رفع کاستیها و بهره برداری مناسب از ظرفیتهای موجود تبادل نظر نمودند.

بازدیدکارشناسان وزارت کشور واستانداری به منظور بررسی مشكلات موجود در سواحل استان

بازدیدکارشناسان وزارت کشور واستانداری به منظور بررسی مشكلات موجود در سواحل استانبازگشت